ตัวจบยาง


ตัวจบยาง
รหัสสินค้า : ตัวจบยาง


“ตัวจบยาง” ใช้Œติดตั้งบริเวณจบกระเบื้องยางกับพื้นระดับเดียวกัน หรือบริเวณช‹องประตูเพื่อกันสะดุด

หมายเหตุ: การติดตั้งจมูกยางและเส้Œนขอบยางให้Œใช้Œกาวยาง “ไดโนบอนด์” ทาบริเวณที่ติดตั้ง เมื่อทากาวยางแลŒวต้Œองทิ้งไว้Œให้Œแห้Œงประมาณ 10-20 นาที จึงเริ่มดำเนินการติดตั้ง

 

มี 3 สีให้เลือก : น้ำตาล, เทา, ดำ

เพิ่มเพื่อน