FAQ

ตอบ : เป็นวัสดุกระเบื้องไวนิล (pvc vinyl Tile)

ตอบ : กระเบื้องยางสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับไม้จริง หรือไม้ลามิเนตได้ เช่นไม่บวมได้ ปลวกไม่กิน มีความยืดหยุ่นสูง ทนแรงบิดหรือฉีกขาดได้ดี ไม่แตก ไม่หัก ติดตั้งง่ายและซ่อมแซมง่าย

ตอบ : วัสดุสามารถติดตั้งได้ทั้งพื้นและพนัง รวมถึงสามารถนำมาตกแต่งบันไดหรือตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้ด้วย ในส่วนของห้องน้ำสามารถติดตั้งได้เช่นกัน แต่ต้องเป็นห้องน้ำในส่วนแห้งเพราะการติดตั้งใช้กาวดังนั้น ข้อสรุปคือสามารถติดตั้งได้ทุกพื้นผิว ที่แข็ง แห้ง และเรียบ

ไม่จำเป็นต้องรื้อพื้นเดิมออก แต่ร่องยาแนวของเซรามิก จะต้องปรับให้เรียบ โดยใช้ยิปซั่มหรือซีเมนต์กาวในการปรับ และหลังจากทิ้งไว้ให้แห้งสนิท สามารถลงกาวเพื่อปูกระเบื้องยางได้เลย

ตอบ : ความชื้นไม่มีผลต่อตัวกระเบื้องยาง เพราะวัสดุเป็น พีวีซี แต่จะมีผลในเรื่องของกาวที่ใช้ในการติดตั้งบริเวณที่ติดตั้งไปแล้วเกิดน้ำท่วมขัง จะทำให้กาวเสื่อมสภาพ และกระเบื้องยางสามารถหลุดล่อนได้ แต่แก้ปัญหานี้โดยการ รื้อพื้นจุดที่มีน้ำท่วมขัง ขึ้นมาทำความสะอาดให้แห้งสนิท ทากาวใหม่ และนำกระเบื้องยาง ตัวเดิมกลับมาใช้ใหม่ได้

การติดตั้งพื้น จะใช้กาวเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่น หรือ กาวลาเท็กซ์ ที่ใช้สำหรับกระเบื้องยางเท่านั้น ส่วนการติดตั้งผนัง ใช้กาวยางทั่วๆไป

ตอบ : วัสดุไม่ลามไฟ เช่น กรณีโดนบุหรี่จี้นานๆ อาจเกิดรอยดำได้ แต่จะไม่ลามไฟ ให้รีบเช็ดทำความสะอาด

เพิ่มเพื่อน