ตัวจบยาง


ตัวจบยาง
รหัสสินค้า : ตัวจบยาง


“ตัวจบยาง” ใช้Œติดตั้งบริเวณจบกระเบื้องยางกับพื้นระดับเดียวกัน หรือบริเวณช‹องประตูเพื่อกันสะดุด หมายเหตุ: การติดตั้งจมูกยางและเส้Œนขอบยางให้Œใช้Œกาวยาง “ไดโนบอนด์” ทาบริเวณที่ติดตั้ง เมื่อทากาวยางแลŒวต้Œองทิ้งไว้Œให้Œแห้Œงประมาณ 10-20 นาที จึงเริ่มดำเนินการติดตั้ง
 
มี 2 สีให้เลือก : น้ำตาล, ดำ
 
ราคาสินค้า เส้นละ 300 บาท (ขนาด 5 เมตร)
*ค่าส่งไปรษณีย์ EMS 120 บาท, พัสดุทั่วไป 60
เพิ่มเพื่อน