ผลงานของเรา

The Ozone ปัญญาอินทรา


The Ozone ปัญญาอินทรา บ้านเดี่ยวที่อยู่ในหมู่บ้านปัญญาอินทรา เฟส 4 โซนใกล้ๆกับ Safari World โดยจะเป็นบ้านขนาดเริ่มต้นที่ 100 ตารางวา มีราคาเริ่มต้นอยู่ราวๆ 6.99 ล้านบาท พัฒนาโครงการโดยบริษัท Asset Wise

พื้นบ้าน,ปูพื้นบ้าน,บ้านเดี่ยว,ปัญญาอินทรา,ดิ โอโซน,the ozone,โครงการบ้านเดี่ยว,กระเบื้องไวนิล,กระเบื้อง,ไวนิล
พื้นบ้าน,ปูพื้นบ้าน,บ้านเดี่ยว,ปัญญาอินทรา,ดิ โอโซน,the ozone,โครงการบ้านเดี่ยว,กระเบื้องไวนิล,ไวนิล,กระเบื้อง
พื้นบ้าน,ปูพื้นบ้าน,บ้านเดี่ยว,ปัญญาอินทรา,ดิ โอโซน,the ozone,โครงการบ้านเดี่ยว,กระเบื้อง,ไวนิล,กระเบื้องไวนิล
พื้นบ้าน,ปูพื้นบ้าน,บ้านเดี่ยว,ปัญญาอินทรา,ดิ โอโซน,the ozone,โครงการบ้านเดี่ยว,กระเบื้องไวนิล,ไวนิล,กระเบื้อง
พื้นบ้าน,ปูพื้นบ้าน,บ้านเดี่ยว,ปัญญาอินทรา,ดิ โอโซน,the ozone,โครงการบ้านเดี่ยว,กระเบื้องไวนิล,ไวนิล
พื้นบ้าน,ปูพื้นบ้าน,บ้านเดี่ยว,ปัญญาอินทรา,ดิ โอโซน,the ozone,โครงการบ้านเดี่ยว,กระเบื้อง,ไวนิล,กระเบื้องไวนิล
พื้นบ้าน,ปูพื้นบ้าน,บ้านเดี่ยว,ปัญญาอินทรา,ดิ โอโซน,the ozone,โครงการบ้านเดี่ยว,กระเบื้อง,ไวนิล,กระเบื้องไวนิล
พื้นบ้าน,ปูพื้นบ้าน,บ้านเดี่ยว,ปัญญาอินทรา,ดิ โอโซน,the ozone,โครงการบ้านเดี่ยว,กระเบื้อง,ไวนิล,กระเบื้องไวนิล
พื้นบ้าน,ปูพื้นบ้าน,บ้านเดี่ยว,ปัญญาอินทรา,ดิ โอโซน,the ozone,โครงการบ้านเดี่ยว,กระเบื้อง,ไวนิล,กระเบื้องไวนิล
พื้นบ้าน,ปูพื้นบ้าน,บ้านเดี่ยว,ปัญญาอินทรา,ดิ โอโซน,the ozone,โครงการบ้านเดี่ยว,กระเบื้อง,ไวนิล
พื้นบ้าน,ปูพื้นบ้าน,บ้านเดี่ยว,ปัญญาอินทรา,ดิ โอโซน,the zone,โครงการบ้านเดี่ยว,ไวนิล,กระเบื้อง,กระเบื้องไวนิล
เพิ่มเพื่อน